bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

OPIS ELEMENTÓW NA STRONIE

Menu - menu zawierają…ce odnoś›niki do dokumentów pogrupowanych wedł‚ug indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. wedł‚ug struktury organizacyjnej instytucji.

Redakcja Biuletynu - odnoś›nik do podstrony zawierają…cej informacje™ o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu

Rejestr zmian - odnoś›nik do podstrony zawierają…cej informację o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wcześ›niej do Biuletynu.
Wyszukiwarka - okno wyszukiwarki ogólnej.

NAWIGACJA
Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się™ za poś›rednictwem aktywnych elementów „Menu". Klikając w jeden z aktywnych elementów menu użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu". Na podobnych zasadach odbywa się™ przechodzenie do kolejnych podkatalogów.
Na stronę™ główną… przenosi link „Dane instytucji" dostę™pny z każdego poziomu Biuletynu.


PRACA Z DOKUMENTAMI
Dokumenty zamieszczone w Biuletynie są… dostę™pne z poziomu Menu, Wyszukiwania oraz z poziomu Rejestru zmian.

Dostę™pność‡ z poziomu „Menu".
Klikają…c w jeden z elementów aktywnych Menu użytkownik zostaje przeniesiony do wybranej strony.


Dostę™pność‡ z poziomu wyszukiwania
Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bą™dź… frazy w okno wyszukiwania i wysł‚aniu formularza np. poprzez wcisniecie klawisza Enter na klawiaturze, pojawi się™ informacja o wynikach przeszukiwania. Jeż›eli system odnajdzie w bazach szukane sł…owo lub frazę poinformuje o tym wś›wietlają…c tytuł‚ dokumentu zawierają…cego w treś›ci, tytule, nazwie załą…cznika, bą™dź… treś›ci szukane elementy. Klikają…c w tytuł‚ dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę™ zawierają…cą… peł‚ną… treść‡ dokumentu.


Dostępność‡ z poziomu „Rejestru zmian".
Z tego poziomu dostę™pne są… dokumenty, na których dokonywane były prace redakcyjne. Po kliknię™ciu w odnoś›nik „Rejestr zmian" dostępny z każdego poziomu Biuletynu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą listę™ dokumentów, na których dokonywane był‚y zmiany wraz z opisem tych zmian. Klikając na dokumen użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę™ zawierającą… peł‚ną… treść‡ dokumentu.

WYSZUKIWANIE
Wyszukiwanie rozpoczyna się™ po wpisaniu w okno wyszukiwarki frazy i wysłaniu zapytania np. poprzez wciśnię™cie klawisza Enter na klawiaturze. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stą…d też w wynikach wyszukiwania może pojawić się™ wiele znalezionych pozycji.Opublikował: Łukasz Zawadzki
Publikacja dnia: 07.11.2021
Podpisał: Łukasz Zawadzki
Dokument z dnia: 07.05.2017
Dokument oglądany razy: 465