Dokumenty

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 15.02.2024, 23:15
z powodu:

Dodano politykę

Majątek

  1. Umowa użyczenia z dnia 20.06.2005
  2. Aneks z dnia 24.06.2008

Dokumentacja kontroli

Wyniki wizytacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 2-9 grudnia 2008

Dostępność
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Opublikował: Łukasz Zawadzki
Publikacja dnia: 07.11.2023, 17:39
Dokument oglądany razy: 98
Podpisał: Łukasz Zawadzki
Dokument z dnia: 07.11.2023