Instrukcja korzystania z BIP

OPIS ELEMENTÓW NA STRONIE

Menu - menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej instytucji.

Redakcja Biuletynu - odnośnik do podstrony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu

Rejestr stron usuniętych - odnośnik do podstrony zawierającej informację o stronach usuniętych z Biuletynu.

Wyszukiwarka - okno wyszukiwarki ogólnej.NAWIGACJA
Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów "Menu". Klikając w jeden z aktywnych elementów menu użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu "Menu". Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów.
Na stronę główną przenosi link "Strona główna" dostępny z każdego poziomu Biuletynu.


PRACA Z DOKUMENTAMI
Dokumenty zamieszczone w Biuletynie są dostępne z poziomu Menu oraz poprzez wyszukiwarkę

Dostępność z poziomu "Menu".
Klikając w jeden z elementów aktywnych Menu, Użytkownik zostaje przeniesiony do wybranej strony.


Dostępność z poziomu wyszukiwania
Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania i wysłaniu formularza np. poprzez wciśnięcie klawisza Enter na klawiaturze, pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę poinformuje o tym wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego w treści, tytule, nazwie załącznika, bądź treści szukane elementy. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.


Wersje archiwalne.
Z tego poziomu dostępne są dokumenty, na których dokonywane były prace redakcyjne. Po kliknięciu w odnośnik "Wersje archiwalne" dostępny z każdego poziomu Biuletynu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą listę zmian w dokumencie wraz z opisem tych zmian.

WYSZUKIWANIE
Wyszukiwanie rozpoczyna się po wpisaniu w okno wyszukiwarki frazy i wysłaniu zapytania np. poprzez wciśnięcie klawisza Enter na klawiaturze. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stąd też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele znalezionych pozycji.

Opublikował: Łukasz Zawadzki
Publikacja dnia: 07.11.2023, 18:05
Dokument oglądany razy: 1 148
Podpisał: Łukasz Zawadzki
Dokument z dnia: 07.11.2023