Stanowiska

ORGANY

Dyrektor - mgr Wojciech Kostek


STANOWISKA

 1. Wojciech Kostek, dyrektor poradni. Doradztwo i poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Interwencje w sytuacjach kryzysowych i mediacje. Diagnoza i terapia pedagogiczna. Diagnoza i trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni metodą Warnkego. Badania przesiewowe przy użyciu urządzenia Platforma Badań Zmysłów. Trening Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S). Przewodniczący Zespołu Orzekającego.
 2. Dorota Śliwa, starszy specjalista. Kieruje pracami sekretariatu.
 3. Beata Wylaź, logopeda. Diagnoza i terapia logopedyczna. Profilaktyka logopedyczna. Diagnoza słuchu z wykorzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego SAT.
 4. Dorota Kostek, pedagog, logopeda.  Diagnoza i terapia pedagogiczna. Diagnoza i terapia logopedyczna, profilaktyka logopedyczna. Diagnoza słuchu z wykorzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego SAT. Diagnoza i trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa. Diagnoza, terapia i trening EEG Biofeedback.
 5. Liliana Łabuda, pedagog. Diagnoza i terapia pedagogiczna. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Diagnoza i terapia dzieci/uczniów z autyzmem. Diagnoza i trening EEG BIOFEEDBACK.
 6. Monika Chrzą…stek, psycholog.  Diagnoza i terapia psychologiczna. Profilaktyka i terapia uzależnień. Doradztwo zawodowe – couching. Koordynator Poradnianego Zespołu Interwencji Kryzysowej i Mediacji. Prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii z osobami po doświadczeniach traumatycznych.
 7. Edyta Palus, psycholog. Diagnoza i terapia psychologiczna. Psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzin. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny i wczesna interwencja. Diagnoza, trening EEG BIOFEEDBACK.
 8. Magdalena Kycia, pedagog.  Diagnoza i terapia pedagogiczna. Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja dzieci słabo słyszących i niesłyszących. Diagnoza słuchu z wykorzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego SAT. Diagnoza i trening EEG BIOFEEDBACK. Badania przesiewowe przy użyciu urządzenia Platforma Badań Zmysłów. Trening Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S).
 9. Marta Stelmarczyk, tyflopedagog. Diagnoza i terapia pedagogiczna. Rewalidacja dzieci słabo widzących i niewidzących. Diagnoza i terapia dzieci/uczniów z autyzmem. Badania przesiewowe przy użyciu urządzenia Platforma Badań Zmysłów. Trening Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S).
 10. Ewa Dubiel, pedagog, logopeda. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny i wczesna interwencja. Diagnoza i terapia pedagogiczna. Diagnoza i terapia logopedyczna. Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Diagnoza i trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni metodą Warnkego. Badania przesiewowe przy użyciu urządzenia Platforma Badań Zmysłów. Trening Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S).
 11. Anna Kobarynko, psycholog.  Diagnoza i terapia psychologiczna. Psychoterapia indywidualna i grupowa. Diagnoza i terapia neuropsychologiczna. Diagnoza, terapia i trening EEG Biofeedback. Doradztwo zawodowe.
 12. Magdalena Kozyra – Sekulska, neurologopeda, surdopedagog. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny i wczesna interwencja. Diagnoza i terapia logopedyczna oraz neurologopedyczna. Rewalidacja dzieci słabo słyszących i niesłyszących. Diagnoza i trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa. Diagnoza i terapia SI.
 13. Justyna Sandomierska, Pedagog.  Diagnoza i terapia pedagogiczna. Socjoterapia. Koordynator Poradnianego Zespołu Interwencji Kryzysowej i Mediacji. Prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii z osobami po doświadczeniach traumatycznych.
 14. Iwona Maj, psycholog. Diagnoza i terapia psychologiczna. Diagnoza i terapia neuropsychologiczna. Psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzin. Diagnoza i trening EEG Biofeedback. Doradztwo zawodowe.
 15. Maja Gajewska, rehabilitant ruchowy. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja – rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia.
 16. Monika Golenia - Kmiecik, pedagog. Diagnoza i terapia pedagogiczna. Diagnoza i trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni metodą Warnkego. Badania przesiewowe przy użyciu urządzenia Platforma Badań Zmysłów. Trening Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S).
 17. Małgorzata Kosak, psycholog. Diagnoza i terapia psychologiczna. Psychoterapia indywidualna i grupowa. Systemowa terapia rodzin.
 18. Ewa Kwaśniak – Dworak, psycholog. Diagnoza i terapia psychologiczna. Terapia zajęciowa. Diagnoza i trening EEG BIOFEEDBACK. Badania przesiewowe Platformą Badań Zmysłów. Trening Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S).
 19. Paulina Kuduk, psycholog. Diagnoza i terapia psychologiczna. Diagnoza i trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa.
Opublikował: Łukasz Zawadzki
Publikacja dnia: 08.11.2023, 22:13
Dokument oglądany razy: 662
Podpisał: Łukasz Zawadzki
Dokument z dnia: 07.11.2023